ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเตรียมเข้าสู่ฤดูฝน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2566
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายพัทธพล สุขสบาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเตรียมเข้าสู่ฤดูฝน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2566 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติ โดยมี นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2566,17:09   อ่าน 20 ครั้ง