หน้าที่และอำนาจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สรุปหน้าที่และอำนาจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.4 KB
หน้าที่และอำนาจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.06 KB
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.18 MB