ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สนง.ศธจ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์