การสร้างวัฒนธรรม No Gift Poolicy
enlightened บันทึกข้อความ ขอเชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

enlightened ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องนโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
      ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในโอกาสต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

enlightened ประกาศเจตนารมการต่อต้านการทุจริต " สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โปร่งใส ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย
      ต่อการทุจริต"

enlightened บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
      ประจวบคีรีขันธ์ และ กลุ่มงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.37 MB