รายงานผลตามนโยบาย No Gift Poolicy
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Poolicy จากการปฏิบัติหน้าที่   
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.78 MB