ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ประจำเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.26 MB