ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.92 KB