การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 780.49 KB