รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน


 

รายงานแบบกำกับ ติดตาม และรายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.87 MB