ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและแจ้งเรื่องร้องเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 559.89 KB


รายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233.08 KB