ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง
ตำแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ตุลาคม 2564
เบอร์โทร : 08 9591 5251