ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของท่านหรือชีวิตลูกศิษย์ของท่าน เป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาและเสียสละ ทุ่มเทด้านการศึกษา
"จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขอเชิญชวน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคม มูลนิธิ คณาจารย์ในระดับอุดมศึกษา และลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า ร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของท่าน หรือชีวิตลูกศิษย์ของท่าน เป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา และเสียสละ ทุ่มเทด้านการศึกษา สามารถเสนอชื่อโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอชื่อ (QR Code) จัดทำข้อมูลและแนบเอกสารหลักฐานตามแบบฟอร์ม และส่งมาที่งานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 กันยายน 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.pmca.or.th/thai/?p=11530
ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/.../1lSJjs9bivy...
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2565,10:42   อ่าน 50 ครั้ง