ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาดที่สนใจ ส่งใบสมัครพร้อมหนังสือนำส่งไปยังสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,17:08   อ่าน 128 ครั้ง