ข่าวประชาสัมพันธ์
คุรุสภาเปิดรับรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ พ.ศ. .... เพื่อใช้เป็นข้อมูล
คุรุสภาเปิดรับรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ พ.ศ. .... เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพครูและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
 
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

>>> ร่วมทำแบบสอบถามได้ที่ https://citly.me/K3ZQm

>>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/09/39621/

โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,10:08   อ่าน 48 ครั้ง