ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ธำรงไทย”
โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ธำรงไทย” โดยการจัดทำ สาระการเรียนรู้เรื่องธงชาติไทยในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e - Poster) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทยและเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของธงชาติไทยให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2565,11:29   อ่าน 38 ครั้ง