ข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อและวีดีทัศน์ การจัดกิจกรรมยุวกาชาด
สื่อและวีดีทัศน์ การจัดกิจกรรมยุวกาชาด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน/สถานศึกษาในพื้นที่ที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมยุวกาชาดได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษา

เอกสารเพิ่มเติม คลิก!!!
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,09:20   อ่าน 17 ครั้ง