ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และนโยบายการไม่ให้ และไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (No Gift Policy)
วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต" และนโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,15:10   อ่าน 155 ครั้ง