ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สามารถจัดส่งใบสมัครและผลงานโดยตรงไปยัง กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. โดยพิจารณาจากวันที่ประทับตราทางไปรษณีย์ในหนังสือเป็นสำคัญ หากพ้นกำหนดถือว่า ไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

>>>>> ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิก!!!
>>>>> ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิก!!!
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2566,11:17   อ่าน 206 ครั้ง