ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด จำนวน ๖o คน
        ด้วย สกก.สป. ขอความอนุเคราะห์ ศธจ.ปข. ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด จำนวน ๖o คน ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา เช่น ศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฯลฯ โดยผู้ที่สนใจต้องดำเนินการจัดส่งใบสมัครพร้อมหนังสือนำส่งไปยัง สกก.สป. ภายในวันที่ ๒o เมษายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หากมีผู้สมัครเต็มจำนวน สกก.สป. จะปิดรับสมัครก่อนวันที่กำหนด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2566,08:58   อ่าน 126 ครั้ง