ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะตำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง

ศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย มีแนวทางและประสบการณ์การจัดการศึกษาสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไต้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประชาสัมพันธ์การอบรมตังกล่าวฯ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่าน ซึ่งผู้สนใจเข้ารับการอบรมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ops.moe.go.th 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2566,09:26   อ่าน 47 ครั้ง