ข่าวกิจกรรม
การตรวจ ติดตามการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ กศน.อำเภอปราณบุรี
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางนุติยาพร วงษ์เณร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และนางสาวอารีวรรณ์ สุขจินดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รับการตรวจราชการจาก นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดินทางตรวจ ติดตามการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ กศน.อำเภอปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2564,08:49   อ่าน 42 ครั้ง