ข่าวกิจกรรม
โครงการ ศธจ.ปข.จิตอาสาพัฒนาเมืองสามอ่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5
วันที่ 18 มกราคม 2566 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการ ศธจ.ปข.จิตอาสาพัฒนาเมืองสามอ่าว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 5 ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณวิหารหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างสำนึกการมีจิตอาสาต่อชุมชนและสังคม การสร้างความรักความสามัคคีระหว่างบุคลากรในสำนักงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับชุมชน

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,08:56   อ่าน 21 ครั้ง