ข่าวกิจกรรม
ตรวจความพร้อมการใช้ห้องของอาคารเรียน อาคารประกอบ (อาคารธุรการ) ที่ดิน เครื่องมือ และอุปกรณ์ของโรงเรียนมัธยมนพคุณ
วันที่ 23 มกราคม 2566 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจความพร้อมการใช้ห้องของอาคารเรียน อาคารประกอบ (อาคารธุรการ) ที่ดิน เครื่องมือ และอุปกรณ์ของโรงเรียนมัธยมนพคุณ เนื่องจากโรงเรียนมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งในการขอใช้ห้องของอาคารเรียนและเปลี่ยนสถานที่ตั้งโรงเรียน ณ โรงเรียนมัธยมนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2566,15:20   อ่าน 11 ครั้ง