ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาววาสนา แจ้งเสนาะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2566,15:32   อ่าน 21 ครั้ง