ข่าวกิจกรรม
โครงการ ศธจ.ปข.จิตอาสาพัฒนาเมืองสามอ่าว ครั้งที่ 8
          วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวจินตนา สังข์รุ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 30 คน ออกพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการ ศธจ.ปข.จิตอาสาพัฒนาเมืองสามอ่าว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 8 เพื่อทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยและขยะพลาสติก สองข้างทางถนนอ่าวประจวบ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด น่ามอง เนื่องจากมีประชาชนและนักท่องเที่ยวสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
          สำหรับโครงการ ศธจ.ปข.จิตอาสาพัฒนาเมืองสามอ่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย ปลูกฝังจิตสำนักที่ดีในด้านความสามัคคี และการมีจิตอาสา พัฒนาบ้านเมือง สังคม และชุมชน รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,08:33   อ่าน 33 ครั้ง