ข่าวกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางอนุชทิตา สีมาพานิช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวอารีวรรณ์ สุขจินดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนจันทรศึกษา โรงเรียนกิตติคุณ  โรงเรียนห้วยหนำ  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนอรุณวิทยา และโรงเรียนสหมิตรวิทยาคม อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,08:26   อ่าน 22 ครั้ง