ข่าวกิจกรรม
ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศและแนวทางการปฏิบัติตามประกาศเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของกระทรวงศึกษาธิการ
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวจันทร์เจ้า ใจระย้า นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศและแนวทางการปฏิบัติตามประกาศเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันพิจารณาร่างประกาศแนะแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ เพื่อประกอบการนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาลงนามในประกาศเพื่อบังคับใช้ในกระทรวงศึกษาธิการต่อไป โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2566,14:32   อ่าน 20 ครั้ง