ข่าวกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมทองนพคุณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา โดยผู้เข้าร่วมประชุม On Site เป็นคณะครูสังกัดโรงเรียนเอกชน และผู้เข้าร่วมประชุม On Line ผ่านระบบ Zoom Meeting ประกอบด้วยผู้บริหารและคณะครูในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกิจกรรมการประชุมเป็นการบรรยายประกอบ PowerPoint และปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2566,21:05   อ่าน 25 ครั้ง