ข่าวกิจกรรม
โครงการเสริมสร้าง ปลุกจิตสำนึก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายทรงศักดิ์ โตะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมโครงการเสริมสร้าง ปลุกจิตสำนึก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงาน มีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ประสบความสำเร็จ

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!

โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2566,21:21   อ่าน 19 ครั้ง