ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครั้งที่ 5/2566
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวศรีนภา รังสิกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ โดยในที่ประชุมฯ ได้รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ผลการจับกุมคดียาเสพติดประจำเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาถึงสถานการณ์ของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา สถานการณ์ยาเสพติดจากผู้บำบัด รวมถึงสรุปปัญหา ยาเสพติด แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และแนวทางการดูแลเยาวชนที่เสพสิ่งเสพติดประเภทที่ไม่เป็นยาเสพติด

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2566,17:02   อ่าน 16 ครั้ง