ข่าวสาร การศึกษา
ก.ค.ศ.ปลื้มครูร่วมมือใช้เกณฑ์ PA ได้ผลเกินคาด
รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้มอบหมายให้ น.ส.เจริญวรรณ หนูนาค รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและการขับเคลื่อน การดำเนินงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือเกณฑ์ PA ที่ โรงเรียนขนอมพิทยา จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)เขต 12 เพื่อรับทราบ ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับการนำเกณฑ์ PA ไปใช้ในสถานศึกษา ซึ่งจากรายงานทราบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนดังกล่าว สามารถดำเนินการในเรื่องของเกณฑ์ PA ได้อย่างเข็มแข็งและจริงจังมาก ไม่มีปัญหาในการดำเนินการ ครูสามารถจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และทำคลิปการสอนได้ทุกคน เนื่องจากได้มีการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการจากคู่มือและสื่อต่าง ๆ ที่ ก.ค.ศ. จัดทำและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดและที่สำคัญคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนได้ช่วยกันถ่ายทอดและเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งเสนอแนะวิธีการหรือรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน หรือ PLC (Professional Learning Community) ก็คือ การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้ของครูและผู้บริหาร เพื่อนำไปสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิพลของผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์หนึ่ง ของหลักเกณฑ์ PA และนอกจากนี้ทราบว่า สพม.เขต 12 ได้เข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนในการดำเนินงานอย่างจริงจังจนเกิดผล ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดีที่จะสามารถเป็นต้นแบบของการเรียนรู้ และก็เป็นข่าวที่น่ายินดีส่งท้ายปีเก่า 2564 ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2565,16:04   อ่าน 197 ครั้ง