ข่าวสาร การศึกษา
"ธนุ" วางแผนเพิ่มพนักงานราชการแก้ขาดครูอาชีวะ
เลขาธิการ กอศ. วางแผนเพิ่มพนักงานราชการแก้ปัญหาขาดครูอาชีวะ เตรียมชงบอร์ด ก.ค.ศ.ขออมุมัติอัตรากำลังที่ขาด 20,000 อัตรา

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนเตรียมดำเนินการที่จะเพิ่มอัตราพนักงานราชการให้แก่สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เนื่องจากขณะนี้มีเด็กให้ความสนใจกับการเรียนสายอาชีพมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ขณะเดียวกันอัตรากำลังครูผู้สอนกลับลดลงและมีไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแต่ละแห่งขาดแคลนอัตรากำลังครูเป็นอย่างมาก ซึ่งเท่าที่สำรวจข้อมูลสอศ.ขาดแคลนอัตรากำลังอยู่จำนวน 20,000 อัตรา ดังนั้นจึงได้วางแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ 3 รูปแบบ คือ 1.การขออัตราจ้างเหมาบริการ 2.การขอเปิดสอบพนักงานราชการ และ3.การสอบบรรจุครู

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!


โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2565,10:47   อ่าน 17 ครั้ง