ข่าวสาร การศึกษา
อบรมออนไลน์ หลักสูตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รับเกียรติบัตรฟรี นับชั่วโมง ยื่นวิทยฐานะได้
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร สายงานการสอนด้วย SET e-Learning หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครูสามารถเลือกเรียน 16 หลักสูตร และนำผลการเรียนมานับชั่วโมงการพัฒนา เพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดได้

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id49855.html
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,16:29   อ่าน 19 ครั้ง