ข่าวสาร การศึกษา
ศธ.ร่างระเบียบสกัดหนี้เสียของครูและบุคลากร ถึงจะย้ายแต่หนี้ยังตามตัวต้นสังกัดใหม่หักเงินจ่ายหนี้ได้ปกติ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สป.ศธ.) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ …. นั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักนิติการ สป.รายงานว่า ได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯนี้ ได้กำหนด กลไกเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างเหมาะสม และได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ นำเสนอ รมว.ศึกษาธิการเพื่อพิจารณาลงนามในร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งมอบให้ สป.ศธ.มีหนังสือแจ้งเวียน และดำเนินการชี้แจ้งข้อมูล แนวทางปฏิบัติและสาระสำคัญเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ ไปยังส่วนราชการในสังกัดและในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!


โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2566,10:38   อ่าน 18 ครั้ง