ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 116) 29 พ.ย. 64
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 91) 17 พ.ย. 64
รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 55) 15 พ.ย. 64
รายชื่อผู้ผ่าน ภาก ก ภาค ข และมีสิทธิสอบ ภาค ค ในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 110) 10 พ.ย. 64
หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2564 (อ่าน 68) 03 พ.ย. 64
กำหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 176) 01 พ.ย. 64
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ (อ่าน 389) 29 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) เพิ่มเติม สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่อยู่ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าที่เรียนอยู่นอกเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 28 ต.ค.64- 4 พ.ย. 64 (อ่าน 591) 27 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๑ (อ่าน 165) 26 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๑ (อ่าน 234) 19 ต.ค. 64
แก้ไขกำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๑ (อ่าน 167) 18 ต.ค. 64
การตอบรับเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (นักเรียนในพื้นที่ จ.ประจวบฯเรียนต่างจังหวัด) จำนวน 98 ราย (อ่าน 416) 15 ต.ค. 64
แจ้งความประสงค์ต้องการฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป (อ่าน 440) 11 ต.ค. 64
การให้บริการวัคซีนไฟเซอร์เด็กนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไปในสถานศึกษาทุกสังกัดของ จ.ประจวบฯ ระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค.64 (อ่าน 207) 09 ต.ค. 64
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ผลการประกวดร้องเพลง พร้อมจัดทำมิวสิกวีดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 286) 06 ต.ค. 64
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 402) 06 ต.ค. 64
ศึกษาธิการ จ.ประจวบฯ เตรียมพร้อมแผนบริหารจัดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กนักเรียน อายุ 12-18 ปี หลังได้รับวัคซีนล็อตแรกกว่า 15,000 โดส (อ่าน 160) 04 ต.ค. 64
การประกวดร้องเพลง พร้อมจัดทำมิวสิกวีดีโอ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในชื่อเพลง ครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา (อ่าน 497) 26 ก.ย. 64
สรุปผลการให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 103) 24 ก.ย. 64
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป (อ่าน 190) 02 ส.ค. 64
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานจัดการงานทั่วไป (อ่าน 224) 21 ก.ค. 64
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 248) 16 ก.ค. 64
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ชะลอการดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564 (อ่าน 160) 16 ก.ค. 64
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานศึกษาศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 424) 08 ก.ค. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจัดการทั่วไปสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 857) 05 ก.ค. 64
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 823) 29 มิ.ย. 64
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ (อ่าน 1786) 28 มิ.ย. 64
สถิติการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 451) 11 มิ.ย. 64
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 402) 04 มิ.ย. 64
แก้ไขประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 1702) 02 มิ.ย. 64