ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 12/2564 (อ่าน 9) 01 ธ.ค. 64
พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมสำหรับเยาวชน ฯ เล่มที่ ๔๒ ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 8) 01 ธ.ค. 64
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนที่จัดนิทรรศการ ในงานพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมสำหรับเยาวชน ฯ เล่มที่ ๔๒ (อ่าน 14) 30 พ.ย. 64
ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 13) 29 พ.ย. 64
พิธีเปิดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีวศึกษา (บ้านรังนก PKTC Coffee & Bakery) (อ่าน 10) 29 พ.ย. 64
การตรวจ ติดตามการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ กศน.อำเภอปราณบุรี (อ่าน 9) 29 พ.ย. 64
การตรวจ ติดตามการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ กศน.อำเภอหัวหิน (อ่าน 10) 29 พ.ย. 64
ต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และเข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับการบรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 24) 26 พ.ย. 64
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย (อ่าน 20) 26 พ.ย. 64
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 21) 25 พ.ย. 64
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 11/2564 (อ่าน 36) 23 พ.ย. 64
ออกปฏิบัติหน้าที่ติดตามส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ จุดเสี่ยงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 16) 20 พ.ย. 64
ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 17) 20 พ.ย. 64
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ (อ่าน 26) 19 พ.ย. 64
ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินเข้าพบศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งและย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่ (อ่าน 24) 19 พ.ย. 64
ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบOn-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 23) 18 พ.ย. 64
โรงเรียนวังไกลกังวล และคณะ เข้าพบ ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งและย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่ (อ่าน 20) 18 พ.ย. 64
ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ และคณะ เข้าพบศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งและย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่ (อ่าน 13) 18 พ.ย. 64
ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 20) 16 พ.ย. 64
ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบOn-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 17) 16 พ.ย. 64
ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรวัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบOn-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 20) 16 พ.ย. 64
ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 27) 15 พ.ย. 64
พิธีบวงสรวงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งใหม่ (อ่าน 30) 15 พ.ย. 64
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจันทรศึกษา อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยและฝนตกหนัก (อ่าน 29) 12 พ.ย. 64
ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม และมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี (อ่าน 24) 12 พ.ย. 64
เยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ หอประชุมอำเภอปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 18) 12 พ.ย. 64
ทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (อ่าน 26) 11 พ.ย. 64
ยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 21) 11 พ.ย. 64
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 อำเภอบางสะพานน้อย ณ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม (อ่าน 20) 11 พ.ย. 64
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 อำเภอบางสะพาน ณ วัดห้วยทรายขาว (อ่าน 18) 11 พ.ย. 64