ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 6/2565 (อ่าน 27) 04 ต.ค. 65
พิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 4) 03 ต.ค. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 13) 30 ก.ย. 65
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 8/2565 (อ่าน 69) 29 ก.ย. 65
การประชุมผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชน เพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับจังหวัด (อ่าน 12) 28 ก.ย. 65
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 (อ่าน 11) 28 ก.ย. 65
ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับโอวาทเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกษียณอายุราชการ (อ่าน 22) 27 ก.ย. 65
ร่วมพิธีพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ในโครงการถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดินปี 2565 (อ่าน 11) 27 ก.ย. 65
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 20) 24 ก.ย. 65
ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง (อ่าน 15) 24 ก.ย. 65
การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5 ปี 2566 (อ่าน 24) 22 ก.ย. 65
การประชุมการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน แก่หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านระบบทางไกล Zoom meeting (อ่าน 23) 20 ก.ย. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My office) และการใช้งานโปรแกรม Zoom ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 19) 20 ก.ย. 65
ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วม การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2565 (อ่าน 27) 19 ก.ย. 65
พิธีเปิดงาน “วิ่ง กิน เที่ยว ชมเมืองประจวบคีรีขันธ์” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 36) 19 ก.ย. 65
การประชุมการหาแนวในการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 40) 16 ก.ย. 65
การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อคัดเลือกศูนย์เสมารักษ์ประจำอำเภอดีเด่น ประจำปี 2565 (อ่าน 44) 16 ก.ย. 65
การประชุม ติดตามการรายงานผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (อ่าน 25) 15 ก.ย. 65
พิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ กิจกรรม “ค่ายพลเมืองดี ศึกษานวัตวิถีท้องถิ่น” (อ่าน 30) 13 ก.ย. 65
รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 44) 09 ก.ย. 65
พิธีมอบรางวัลและนำเสนอผลงานของสถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัดและระดับภาคที่นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 29) 09 ก.ย. 65
รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 30) 09 ก.ย. 65
การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัดสพฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (อ่าน 35) 09 ก.ย. 65
การประชุมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (อ่าน 45) 08 ก.ย. 65
การรับรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 (อ่าน 56) 06 ก.ย. 65
พิธีปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 35) 05 ก.ย. 65
งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นการเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 51) 04 ก.ย. 65
พิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 53) 02 ก.ย. 65
ออกติดตามนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงเรียนเทศบาลสมอโพรง (ญาณวิลาศอุทิศ) และ โรงเรียนหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 36) 01 ก.ย. 65
ออกตรวจความพร้อมของอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ สระว่ายน้ำ การใช้ห้องเรียน และที่ดิน ณ โรงเรียนนานาชาติหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 33) 01 ก.ย. 65