ข่าวกิจกรรม
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 9) 27 ม.ค. 66
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (101 ปี ยุวกาชาดไทย) (อ่าน 15) 27 ม.ค. 66
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2566 (อ่าน 12) 26 ม.ค. 66
การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ปี 2565 รอบที่ 1 (อ่าน 13) 26 ม.ค. 66
การประชุมปฏิบัติการเพื่อออกแบบกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภาคกลาง (อ่าน 21) 26 ม.ค. 66
การสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ (อ่าน 13) 26 ม.ค. 66
โครงการเสริมสร้าง ปลูกจิตสำนึก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 14) 26 ม.ค. 66
การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2566 (อ่าน 17) 25 ม.ค. 66
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และตัวแทนศูนย์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 20) 25 ม.ค. 66
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ตัวแทนศูนย์สอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 20) 24 ม.ค. 66
การประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 12) 24 ม.ค. 66
ตรวจความพร้อมการใช้ห้องของอาคารเรียน อาคารประกอบ (อาคารธุรการ) ที่ดิน เครื่องมือ และอุปกรณ์ของโรงเรียนมัธยมนพคุณ (อ่าน 10) 23 ม.ค. 66
โครงการ ศธจ.ปข.จิตอาสาพัฒนาเมืองสามอ่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 (อ่าน 21) 19 ม.ค. 66
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 21) 18 ม.ค. 66
การมอบรางวัล “คุรุคีรีขันธ์” ประจำปี 2566 ในงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 (อ่าน 30) 17 ม.ค. 66
การประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อหารือข้อราชการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 135) 17 ม.ค. 66
งานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 หน่วยจัดงานวันครูอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 69) 16 ม.ค. 66
ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมคุณแม่สมบูรณ์ ทองกรอย มารดาของ นายสุวรรณ ทองกรอย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 13) 16 ม.ค. 66
ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญวันเด็ก “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” (อ่าน 18) 16 ม.ค. 66
พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ประจำประปีงบประมาณ พ.ศ.2566) และบรรยายพิเศษ (อ่าน 30) 12 ม.ค. 66
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรที่ประสบผลสำเร็จในด้านการบริหารจัดการของสำนักงานศึกษาธิการสมุทรสงคราม (อ่าน 28) 10 ม.ค. 66
พิธีเปิดหน่วยแพทย์ พอ.สว. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (อ่าน 24) 06 ม.ค. 66
ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแต่งกายชุดผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี (อ่าน 24) 06 ม.ค. 66
การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 (อ่าน 58) 06 ม.ค. 66
การประชุมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (อ่าน 58) 04 ม.ค. 66
คณะผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2566 (อ่าน 44) 04 ม.ค. 66
การประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 110) 29 ธ.ค. 65
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (อ่าน 60) 29 ธ.ค. 65
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อ่าน 39) 28 ธ.ค. 65
โครงการ ศธจ.ปข.จิตอาสาพัฒนาเมืองสามอ่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 (อ่าน 35) 28 ธ.ค. 65